بيشتر

پیوندها

نشست سرمایه گذاری

نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی ایران
بيشتر

نقشه استان

اخبار

اطلاعیه ها

بيشتر

گزارش تصویری

نظر سنجی

به نظر شما سازمان امور اقتصادي ودارايي تا چه حد در انجام وظايف محوله موفق بوده است؟
   
اصلا موفق نبوده است
تاحدودي موفق بوده است
كاملا موفق بوده است


آخرين ويرايش سایت

دوشنبه 29 آبان 1396 18:42:15
^