پیوندها

براي ارسال پيام به  سيستم پيام گير رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي بايد بخشهاي نام  و نام خانوادگي و شماره تماس  فرم الكترونيكي را تكميل  نموده و در بخش شرح پيام نيز نسبت به بيان كامل و دقيق مشكل و يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .بديهي است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تيب اثر داده نخواهد شد .

                                                                     دفتر روابط عمومي


* نام
* نام خانوادگى
* شماره تماس
* نشاني پست الكترونيكي
* موضوع پيام
* شرح پيام
 
امتیاز دهی
 
 

^