پیوندها

عملکرد طرح تکریم ارباب رجوع
 
- پیش بینی فضا و امکانات مناسب جهت استقرار ارباب رجوع
- نصب تابلوی نظرسنجی و تابلوی نظام پیشنهادات و توزیع طرحهای طرح تکریم ارباب رجوع به طور مستمر در بین اربابان رجوع
-  نظارت و بازرسی
- تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنانی که موجب رضایت مردم می گردند و برخورد قانونی با عوامل نارضایتی مردم
- جمع آوری ابتکارات و نوآوری همکاران در ارائه خدمت به مردم
- ارائه آموزشهای لازم جهت اجرای هر چه بهتر طرح تکریم و فرهنگ سازی در این زمینه
- شفاف سازی و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
- راه اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم
- ایجاد سایت اینترنتی جهت اطلاع رسانی
- تهیه و عملیاتی نمودن منشور اخلاقی در ارتباط با مردم
- فعال بودن سیستم تلفن گویای سازمان به شماره 3346666-0231 بصورت شبانه روزی
- اجرای سیستم دبیرخانه بدون کاغذ (paper less)
^