1397/3/28 دوشنبه

کمیسیون هماهنگی بانک های خصوصی استان سمنان

سپرده های مردم امانت نزد بانک ها می باشد و باید در داخل استان مصرف شوند..

به گزارش روابط عمومی اموراقتصادی و دارایی استان سمنان، خلیلی خواه نماینده وزیراقتصاد ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های خصوصی که به ریاست عسگری معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری و با حضور مدیران بانک های خصوصی استان سمنان در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار گردید، موارد ذیل را مطرح کرد:

  • باید اعتقاد داشته باشیم مشکل یک موسسه مالی و بانک خصوصی می تواند به همه سیستم بانکی آسیب برساند.
  • بانک مرکزی در استان ها علیرغم وجود کارشناسان آمار و اطلاعات و ناظران پولی مؤسسات مالی، فاقد ارشد و متولی در پاسخگویی به سیاست های اقتصادی استان است و بخشی از این موضوع را کمیسیون هماهنگی بانک ها جبران می کند و لازم است که بانک های خصوصی نیز عضو این کمیسیون گردند و یا کمیسیون بانک های خصوصی به صورت مستقل ادامه یابد تا ضمن پیگیری هماهنگ سیاست های پولی و اعتباری در استان زمینه پاسخگویی در راستای توسعه و حمایت از تولید فراهم گردد.
  • سیستم بانکی باید بداند، بخش اعظمی از منابع آنها از محل سپرده ها و متعلق به مردم است و آنها امانت دار هستند، لذا این منابع باید ترجیجأ به مصرف داخل استان برسد.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^