اخبار

1397/3/28 دوشنبه

جلسه مشترک مجموعه اموراقتصادی و دارایی و رئیس شورای شهر سمنان

سرمایه گذاری در خدمات شهری سمنان

به گزارش روابط عمومی اموراقتصادی و دارایی استان سمنان، این جلسه که با حضور سید مسعود سیادتی و امیرخلیلی خواه و معاونین نظارت و توسعه اموراقتصادی و دارایی صورت پذیرفت، بخشی از مسائل حوزه اموال دستگاه های دولتی با شهرداری ها، نحوه تعامل و استفاده از ظرفیت قانون برای ساماندهی اموال از جمله کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و مسائل حوزه سرمایه گذاری در خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد این مطالب در جلسه مشترک با شورای شهر سمنان بطور مبسوط طرح گردد.


 
امتیاز دهی
 
 

^