اخبار

1397/3/28 دوشنبه

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و چهل و دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان

سهم و حق آب بخش های مختلف باید بازنگری شود..

به گزارش روابط عمومی اموراقتصادی و دارایی استان سمنان ، خلیلی خواه مدیرکل اموراقتصادی و دارایی در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و چهل و دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که به ریاست استاندار سمنان در محل استانداری برگزار شد ، افزود:

  • سهم و حق آب بخش های مختلف باید بر حسب سهمGDP و اشتغال زایی بازنگری شود.
  • بخش کشاورزی با حدود۱۲٪سهم GDP و ۱۵٪اشتغال از ۸۵٪ سهم آب بهره مند است.
  • بخش صنعت با حدود۲۵٪سهم GDP و ۳۵٪اشتغال از ۶٪ سهم آب بهره مند است.
  • بخش خدمات و مسکن با حدود۶۵٪سهم GDP و ۵۰٪اشتغال از ۹٪سهم آب بهره مند است.
  • برنامه بلندمدت همانند انتقال آب دریای خزر بسیار لازم است اما نباید از برنامه های کوتاه مدت مثل بازنگری در سهم حق آب بر مبنای اشتغال زایی  غافل شویم.

 
امتیاز دهی
 
 

^