پنج‌شنبه, 7 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۱:۳۳:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۰۴۴۴۶
مزایده زمین در شهرک گلستان سمنان
دارای موقعیت تجاری،سه نبش 23 متر دهنه،نبش خیابان 18 متری

آگهی مزایده عمومی

با استعانت از خداوند متعال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در نظر داردیک قطعه زمین با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا علاقمندان می توانند  با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس (www.setadiran.ir)  ضمن کسب اطلاعات شرایط مزایده شماره 2099003102000004 ، از تاریخ 99/11/13 لغایت 99/11/23 نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت صرفاً از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند(شماره تماس اداره کل105-33322103).

(دارای موقعیت تجاری،سه نبش 23 متر دهنه،نبش خیابان 18 متری)

ردیف

پلاک ثبتی اصلی و فرعی

شماره

قطعه

مساحت (متر مربع)

 

شماره سند تک برگی

قیمت پایه کارشناسی( ریال)

مبلغ تضمین

( ریال)

نوع کاربری

نشانی

1

5673 فرعی از 9771اصلی

2976

272.25

499007

40.050.000.000

2.002.500.000

مسکونی

(با موقعیت تجاری)

سمنان، شهرک گلستان، روبروی ضلع غربی بیمارستان کوثر، نبش خیابان شبنم دوم

                          

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0