پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم
  تاریخ  1399/12/07
  نام:  
  نام خانوادگی:  
  شماره تماس:  
  پست الکترونیک:  
  موضوع:  
  شرح پیام:  
  ارسال

متون عمومي

براي ارسال پيام به  سيستم پيام گير رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي بايد بخشهاي نام  و نام خانوادگي و شماره تماس  فرم الكترونيكي را تكميل  نموده و در بخش شرح پيام نيز نسبت به بيان كامل و دقيق مشكل و يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .بديهي است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تيب اثر داده نخواهد شد .

                                                                     دفتر روابط عمومي


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0